Dr. Szabó G. Gábor kártyabűvész
(06) 30 246-3914
buvesz@szabogg.hu
"... a Káró kettes kártyát az aláírásommal természetesen megőriztem és nagy becsben tartom... Köszönjük, hogy részesei lehettünk az ön fantasztikus bemutatójának. Valóban csodálatos volt és káprázatos..."
MIklós
Élje át Ön is varázslatot!
Kedves Leendő Megrendelőnk!

Nincs az a gyermek és nincs az az agg bölcs, aki szemfényvesztő mutatványok láttára ne keresné a hogyant. Ennek a kis szónak roppant nagy tartalma van: benne rejlik korunk egész világszemlélése, egész fölvilágosodottsága.

A bűvészet olyan régi, mint az emberiség; és jelentőségében, szerepében mindig benne van a civilizációk képe. Minden időben voltak furfangos elmék, akik a természet erőinek ismeretével és saját ügyességükkel a nagy többség számára megfoghatatlan dolgokat tudtak művelni.

Hiába olvasunk végig egy polc bűvészkönyvet, nagyarányú illusztrált művektől a "zöld ördög" kis füzetéig, s hiába tudjuk, hogy a mai boszorkánymesterek frakkjában és asztalában kell keresnünk a legtöbb csodát: sok mutatványon mégis álmélkodunk, mert ha világos is előttünk mi történik, titok marad a miként. Ez csaknem mindig a kézügyesség dolga.

Van egy magyar bűvész, akit bár - a bűvészeken kívül - viszonylag kevesen ismernek itthon, annál inkább elismernek külföldön. Ha pedig végigpörgeti ujjai között az utolsó lapokat: olyasmi hallatszik, mint a hársfák zizegése őszi éjszakán, megérint bennünket valami hűvös fuvallat és komor árnyékok kergetőznek a levegőben.

Ő Dr. Szabó G. Gábor, kinek legfőbb apparátusa a két keze. Nézzék őt jókedvvel, lássanak bele abba a titkos műhelybe és járjanak túl a mester eszén: cselekedjék meg vele azt a rossz vagy jó tréfát, hogy mikor tarka halomba bűvöli a sok világi lim-lomot, kaparintsák el maguknak a háta mögött ügyesen mindazt, ami szép, kedves és vidám!